Savelend omdöme – Läs detta innan du investerar

Savelend erbjuder precis som Lendify sparare en möjlighet att investera i så kallade P2P-lån, alltså peer-to-peer lån. Peer-to-peer lån betyder att kapitalet kommer från privatpersoner som lånar ut till andra privatpersoner eller företag via en mellanhand, i detta fallet Savelends ”plattform”. Som investerare får du avkastning i form av amorteringar och räntebelopp som betalas in för varje lån till Savelend.

Historiskt har Savelend lyckats leverera 10,46 % (feb, 2021) i avkastning åt sina investerare.

Vi på Spargurun ska i denna guide gå igenom hur Savelend fungerar, vilka risker som finns, för- och nackdelar med tjänsten och till slut ett omdöme.

Denna text innehåller samarbetslänkar till Savelend.

Så fungerar Savelend

Savelend är, precis som konkurrenten Lendify, en plattform där du kan investera i peer-to-peer lån. Peer-to-peer lån innebär att privatpersoner lånar ut pengar till andra privatpersoner och företag och tjänar sedan pengar på räntan. Dessa lån kallas i finare termer för ”krediter”. Krediterna, eller lånen, har en löptid (X antal månader tills allt ska vara betalat, till exempel 6 mån eller 12 mån osv), ränta och sedan en risknivå.

Savelend samarbetar med sitt systerföretag Loanstep som sköter själva utlåningen av pengarna medan pengarna som ska lånas ut kommer in via Savelend. Du som investerare behöver alltså inte sköta kreditprövning, utskick av fakturor, indrivning av skulder osv utan det sköts åt dig. Genom att ha det uppdelat i två olika företag har bägge företagen sitt fokusområde och kan fokusera på att leverera sin verksamhet på bästa sätt. Savelend agerar alltså som en slags mellanhand mellan investeraren och den som lånar pengar av dig, antingen en privatperson eller ett företag.

Så hur går det till i praktiken att öppna ett konto hos Savelend och börja investera i lån?

  1. Skapa konto – Du skapar ett Savelend konto genom identifiering med Bank ID
  2. Överför pengar – Du överför beloppet du vill investera till kontot hos Savelend. Savelend rekommenderar att man börjar med minst 2000 kr.
  3. Välj hur du vill investera – Du aktiverar Smartinvest-funktionen för att få en automatiserad, enkel och riskspridd portfölj av lån. Eller så väljer du att manuellt investera i olika krediter.
  4. Erhåll pengar varje månad – Varje månad får du amorteringar och intjänad ränta inbetalt till ditt Savelend-konto.
  5. Återinvestera eller ta ut – Du kan välja att antingen återinvestera det du har intjänat eller om du vill ta ut pengarna till ditt bankkonto.

Olika typer av krediter

Till skillnad från Lendify kan du hos Savelend investera i andra kredittyper (lån) än bara till privatpersoner. Följande kredittyper hittar du hos Savelend:

Företagslån

Savelend lånar ut pengar till små och medelstora företag. Det kan vara nystartade företag och även mer etablerade aktörer som är i behov av likvida medel för att till exempel kunna fortsätta växa.

Fakturaköp

Du kan investera i fakturaköp från olika kreditvärdiga företag som behöver jämna ut sitt kassaflöde.

Inkassoportföljer

Folk som inte har betalat sina fakturor blir ärenden som går till inkasso. Externa företag driver in dessa skulder och tar en avgift för detta.

Konsumentkrediter, lån till andra privatpersoner

Lån till andra privatpersoner, detta kan vara alltifrån billån till bostädslån och reparationslån. 

Savelends VD Ludwig Pettersson förklarar hur det fungerar när man investerar i krediter hos Savelend.

Hur tjänar Savelend sina pengar?

Genom att vara och agera en mellanhand mellan låntagare och den som lånar ut sitt kapital så kan Savelend ta ut en liten avgift för detta. Detta fungerar ungefär som Tradera eller Blocket som tar en annonseringsavgift när du skall sälja något begagnat.

Savelend tar en serviceavgift som är baserad på den återbetalda räntan. Den är i nuläget 10 % av den erhållna räntan. Avgiftsmodellen är smart enligt oss då detta ger incitament att hitta låntagare med god kreditvärdighet för Savelend, så att dessa sedan betalar av lånen som de skall.

Risker med Savelend

 Som sparare och investerare är det alltid viktigt att hålla sig informerad om vilka risker som finns innan man ger sig in i en investering. Precis som med aktier och fonder har också lån och krediter risker. Vid utlåning finns det alltid risk för att låntagaren inte betalar i tid eller inte betalar alls vilket i finanstermer kallas för kreditförluster. Om detta inträffar är du själv ansvarig och står för risken.

1. Ränterisk

Just nu är räntorna låga men om dessa skulle höjas skulle det kanske ställa till problem med att kunna återbetala för vissa låntagare.

2. Valutarisk

Savelend lånar ut pengar till utländska låntagare och då uppkommer en valutarisk i och med att beloppen måste omvandlas till andra valutor. Om kronan till exempel blir starkare i förhållande till euron så kan det skapa problem för låntagaren som tagit lånet i euro och därmed måste betala mer.

3. Förtida återbetalning

En låntagare har alltid möjlighet att återbetala lånet i förtid, dvs innan löptiden har gått ut. Om detta skulle inträffa går du som investerare miste om ränteinkomster.

4. Löptidsrisken

Vid långa löptider (återbetalningsperioder) är risken större att något oväntat inträffar hos långtagaren när det gäller återbetalningsförmågan. Låntagarens verksamhet kanske går sämre eller så kanske privatpersonen blir arbetslös och inte längre kan betala av lånet enligt plan.

5. Brist på historik

Ju mer historik och data det finns om låntagaren desto bättre kan riskbedömning innan lånet tecknas. Risken är att om det finns för lite historik så kan fel beslut tas och låntagaren riskerar i det fallet att inte kunna betala sina lån i tid.

6. Kreditrisker

Det finns som sagt alltid en risk att låntagaren inte kan betala tillbaka lånet.

7. Politiska och regulatoriska risker

Olika regelvärksändringar kan göra att möjligheterna att låna ut pengar i olika marknader kan minska. Det kan också påverka den finansiella situationen hos låntagaren vilket i sin tur kan påverka eventuella återbetalningar.

Det finns också politiska risker som till exempel en lågkonjuktur eller att arbetslösheten ökar vilket kan påverka återbetalningsförmågan hos låntagare.

Mer info finns hos Savelend

Om du vill veta mer om riskerna så har Savelend en egenn och bra sida om riskerna.

Saknar insättningsgaranti

Ditt sparande hos Savelend täcks inte av den svenska insättningsgarantin. Hos konkurrenten Lendify finns det i alla fall ett avtal med kredithanteringsbolaget Lowell som vid en eventuell Lendify-konkurs skulle hantera kvarvarande avtal mellan låntagare och kreditgivare. Här tycker vi att Savelend åtminståne borde introducera något liknande så att det i alla fall finns någon form av skydd för spararna.

Avsaknaden av insättningsgaranti gör att du förlorar ditt investerade kapital om Savelend skulle gå i konkurs.

Förväntad avkastning

Så vilken avkastning kan man förvänta sig med ett sparande hos Savelend? Enligt Savelend själva, är snittavkastningen 10,46 % på investerat kapital i skrivande stund i februari 2021. Detta slår huvudkonkurrentens snittränta med flera procentenheter och här vinner Savelend stort med den höga avkastningen. Vår gissning är att det beror på att det finns en blandning av olika kredittyper som generellt ger en högre ränta, men det är något som vi kommer att återkomma med en uppdatering i framtiden om.

Savelend Fördelar

Savelend Nackdelar

Omdöme och betyg

4.5/5

Vi på Spargurun.se tycker att Savelend är en bra konkurrent till Lendify och det är trevligt för oss investerare att ha ytterligare en P2P-tjänst som man kan använda. Savelend har ett bra erbjudande till både den aktiva och passiva investeraren i form av autoinvest och manuellt val av krediter att investera i. Avkastningen i Savelend är bättre än konkurrenterna och det är i slutändan det som vi investerare är ute efter. Savelend har också en drös med kredittyper du kan investera i själv eller att det görs automatiskt åt dig vilket ger bättre chanser till en högre avkastning.

Precis som med andra P2P-tjänster kan en investering hos Savelend vara ett bra komplement till ett sparande på börsen och i aktier då detta ibland kan vara rätt volatilt.

Dem största nackdelarna vi ser med Savelend är att insättningsgaranti och investerarskydd saknas och att gränssnittet kunde varit bättre.

Vi på Spargurun tycker ändå att Savelend är ett utmärkt komplement till ett sparande på börsen och tack vare den höga avkastningen får Savelend betyget 4,5 / 5.

Om företaget bakom Savelend

Savelend bildades år 2014 och har utvecklat en egen plattform för P2P-lån som kopplar samman investerare och låntagare. Savelend låter sina investerare investera i olika kredityper, något som tidigare var resererverat för storfinansen. Andra benet av Savelend är företaget Loanstep som sköter utlåningen av pengar till privatpersoner.

SBL Finans AB (publ)

Org nummer: 556933-0961
Adress: Kammarkargatan 7, 111 40 Stockholm
Telefon: +46 (0) 8 12 44 60 67
E-post: [email protected]
Kundtjänst: Mån-Fre, 09:00-12:00 och 13:00-15:00.

Friskrivning

Denna text innehåller samarbetslänkar till Savelend. Skribenten använder själv Savelend. Var och en måste individuellt göra sin egen riskanalys och bestämma om huruvida P2P-lån är något att investera i. Den genomsnittliga och förväntade avkastningen är ingen garanti för din investering och framtida avkastning.