Investmentbolag – Varför du borde investera i dessa

Investmentbolag

Investmentbolag är en typ av bolag som investerar i andra företag. Dessa är också bra nybörjaraktier att börja investera med då dessa fantastiska bolag sköter investeringarna åt dig. Investmentbolagen fungerar också bra som alternativ till olika indexfonder, t.ex. svenska index-fonder.

Vad är ett investmentbolag?

Ett investmentbolag äger aktier i andra företag. Målet med vissa investmentbolag är att åstadkomma så hög substansutveckling som möjligt, alltså så bra aktieutveckling som möjligt i dem bolagen man äger. Andra investmentbolag används som maktbolag för att kunna kontrollera andra företag med, som till exempel Investor och Industrivärden. Investmentbolagen brukar generellt agera som aktiva ägare i sina företag och därmed hjälpa till med förvaltningen och skötseln av bolagen. Investmentbolagen kan äga både onoterade och börsnoterade företag. Investmentbolag äger aktier i flera bolag vilket gör att du också får en riskspridning vid en investering i ett investmentbolag.

Vad är substansrabatt?

Ett centralt begrepp när man investerar i investmentbolag är substansvärde. Substansvärdet är helt enkelt värdet på alla tillgångar ett företag äger. Substansrabatten blir då hur mycket lägre aktiepriset för bolaget är jämfört med värdet på tillgångarna i bolaget.

Hur appliceras detta då på ett investmentbolag? Substansvärdet för ett investmentbolag är baserat på summan av aktiepriset på dem företag man äger aktier i.

Exempel:
Det fiktiva investmentbolaget INVESTMENT AB äger aktier i ett antal noterade och onoterade bolag. En INVESTMENT AB aktie har substansvärdet 100 kr/aktie men aktien handlas på börsen för 75 kr/aktie. Substansrabatten blir därmed 25 kr/aktie, och alltså 25 %.

En av dem viktigaste faktorerna man kollar på vid köp av investmentbolag aktier är just hur stor substansrabatten blir. Detta då det är något man vill maximera vid ett köp.

En webbplats som vi varmt kan rekommendera för att se vilken substansrabatt ett investmentbolag är ibindex.se.

Vad betyder substanspremie vid köp av investmentbolags aktier?

Ibland kan priset på en investmentbolags aktie istället bli dyrare än vad substansvärdet är. I dessa fall brukar man säga att man får betala en substanspremie eller ibland förkortat premie för aktiepriset istället. Hur hög premie man är villig att betala för är något man får ta ställning till själv som investerare.

Exempel:
Låtsas investmentbolaget INVESTMENT AB har substansvärdet 100 kr/aktie men aktiepriset på börsen är 150 kr/aktie och därmed är premien 50 kr/aktie alternativt 50 %.

Varför investera i investmentbolag?

Investmentbolagen har först och främst ett intresse av att aktierna dem äger och därmed företagen de investerar i går bra.

Investmentbolag äger också aktier i flera bolag vilket gör att du får en riskspridning när du köper en aktie i exempelvis Investor. Köpet av en aktie i Investor gör att du indirekt köper in dig i samtliga av Investors innehav som till exempel Atlas Copco, ABB, SEB, Astra Zeneca, SAAB och Electrolux. Att ha en portfölj (ett antal) med investmentbolagsaktier gör alltså att du får en riskspridning som liknar en svensk index-fond mot flera olika branscher.

Investmentbolagen som grupp har också historiskt slagit index vilket till exempel kan ses på ibindex.se.

Det är också skattemässigt och därmed ekonomiskt gynnsamt för investmentbolagen att dela ut det dem fått i utdelning från sina innehav. Så om man är ute efter aktier med direktavkastning är investmentbolag definitivt värda att fundera kring.

Slutligen har vi substansrabatten som investmentbolag kan ha vilken gör att du kan köpa aktier i investmentbolagets innehav med rabatt. Ju högre substansrabatten är när du köper desto högre uppsida finns det.

Investmentbolag på den svenska börsen

Det finns idag ett femtontal olika investmentbolag på den svenska börsen. Varje investmentbolag har en egen webbplats som man kan besöka för att lära sig mer om det. Vi ska dock kort sammanfatta varje investmentbolags unika karaktär, lite om innehaven samt hur stort investmentbolaget är. Vi kommer inte använda oss av explicita siffror då bolagsvärdena ändras från dag till dag på börsen utan vi kommer använda en enklare variant i form av; small cap (börsvärdet är under 1,5 miljarder SEK), mid cap  (börsvärdet är 1,5 – 10 miljarder SEK) och large cap (minst 10 miljarder SEK).

Investor logo

Investor AB

Grundades 1917 av familjen Wallenberg och är idag en storägare inom olika branscher som t.ex. industri, telekom, fordonsindustri och elektronik. Investors mål är att skapa en god avkastning på lång sikt genom en aktiv förvaltning av företag med en attraktiv värdepotential. Investor har både noterade och onoterade innehav.

Storlek: Large Cap

Innehav (urval): Atlas Copco, ABB, AstraZeneca, SEB, Epiroc, Ericsson, SAAB, Electrolux, Husqvarna Group, Wärtsilä, Patricia Industricies.

Största ägare: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Latour logo

Latour AB

Latour är ett investmentbolag som grundades 1987 och största ägaren till bolaget är familjen Douglas. Företaget är specialiserade på att förvalta och investera i små och medelstora bolag. Precis som Investor har Latour både noterade och onoterade innehav.

Storlek: Large Cap

Innehav (urval): Caljan, Hultafors Group, Latour Industries, Swegon, Nord-Lock Group, Alimak Group, Assa Abloy, Fagerhult, Hms, Securitas, Sweco

Största ägare: Familjen Douglas

Kinnevik logo

Kinnevik AB

Kinnevik är ett svenskt investmentbolag som grundades av familjerna Stenbeck, Klingspor och Von Horn år 1936. Bolagets mål är att agera som en långsiktigt ägare och investera i digitala konsumentbolag. Bolaget äger aktier i cirka 30 andra företag och är aktiva inom bland annat e-handel, marknadsplatser, underhållning, kommunikation och finansiella tjänster. Företaget har sitt huvudsäte i Stockholm.

Storlek: Large Cap

Innehav (urval): Zalando, Tele2, Global Fashion Group, budbee, Karma, Omio, MatHem.se, Livongo, Saltside, Bayport, Bread, Deposit Solutions

Största ägare: Familjen Stenbeck och familjen Klingspor

Industrivärden logo

Industrivärden AB

Det svenska investmentbolaget Industrivärden grundades år 1944 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Bolaget uppkom för att Sverige ville begränsa hur mycket aktier en bank fick äga och därför grundade SEB Industrivärden. Industrivärden har stor närvare på den nordiska marknaden och målsättningen är att generera bättre avkastning än börsen i genomsnitt. Företaget har äger andelar i företag som finns inom industri, finans, telekom och fordonsektorn.

Storlek: Large Cap

Innehav (urval): Sandvik, Volvo, Handelsbanken, Essity, SCA, Skanska, Ericsson, SSAB, Ica Gruppen

Största ägare: Fredrik Lundberg

Creades logo

Creades AB

Creades bildades runt årskiftet 2011/2012 när Investment AB Öresund delades i två företag. Investmentbolaget är specialiserat på aktivt ägande och utveckling av små- och medelstora företag. Bolaget är idag, genom sitt ägande, verksamt inom bland annat finans, medicin, transport, modé och dataspel. Huvudkontoret är beläget i Stockholm.

Storlek: Large Cap

Innehav (urval): Apotea, Avanza, Inet, Instabox, StickerApp, Röhnish, Tink, Fast Travel, Games

Största ägare: Sven Hagströmer

Lundbergföretagen logo

L E Lundbergföretagen AB

Lundbergföretagen är ett svenskt investmentbolag med huvudfokus på fastigheter. Bolaget leds av Fredrik Lundberg och grundades år 1944 av Lars-Erik Lundberg. Målet är att avkasta bättre än riskfria räntebärande placeringar med god marginal. Lundbergföretagen har sitt huvudkontor i Stockholm.

Storlek: Large Cap

Innehav (urval): Holmen, Hufvudstaden, Lundbergs Fastigheter, Industrivärden, Husqvarna, Handelsbanken, Sandvik, Skanska

Största ägare: Fredrik Lundberg

Bure Logo

Bure Equity AB

Bure Equity AB är ett svenskt investmentbolag som grundades år 1992. Bolaget är verksamt inom bland annat medicin, industri, teknik och läkemedel och fokus ligger främst på den nordiska marknaden. Investmentbolagets affärsidé är att köpa, utveckla och sen sälja av innehav för att skapa värde åt sina aktieägare. Bure Equity har sitt huvudsäte i Stockholm.

Storlek: Large Cap

Innehav (urval): Cavotec, MedCap, Mentice, Mycronic, Ovzon, Vitrolife, XVIVO Perfusion

Största ägare: Patrik Tigerschiöld och familjen Björkman

Ratos logo

Ratos AB

Det svenska investmentbolaget Ratos grundades år 1934 av bröderna Ragnar och Torsten Söderberg. Bolaget är idag verksamt inom främst konstruktion och tjänster, konsument och teknik samt industri. Målet är att skapa värde för sina aktieägare genom ett aktivt och långsiktigt förvaltande och ägande. Ratos investerar främst i onoterade bolag. Huvudkontoret är beläget i centrala Stockholm.

Storlek: Large Cap

Innehav (urval): Aibel, Speed Group, OASE Outdoors, Airteam, KVD, Diab, Bisnode, TFS, LEDiL

Största ägare: Familjen Söderberg

Öresund Investment AB logo

Öresund AB

Öresund är ett svenskt investmentbolag med sitt huvudkontor i Stockholm. Bolaget grundades år 1890 och var från början ett försäkringsbolag/koncern. Dagens form av Öresund etablerades år 1961. Visionen med Investment Öresund AB är ett långsiktigt och aktivt förvaltande på den nordiska marknaden. Investmentbolaget har idag exponering mot fordonsbranschen, media- och spelbranschen samt tillverkningsindustrin.

Storlek: Mid Cap

Innehav (urval): Attendo, Bahnhof, Bilia, Catena Media, Fabege, SEB, MaxFastigheter, Scandi Standard

Största ägare: Mats Qviberg med familj

Traction Logo

Traction AB

Investmentbolaget Traction har investeringar i både noterade och onoterade bolag men också i räntebärande placeringar. Detta svenska investmentbolags mål är att förvärva, utveckla och driva bolag för att skapa värde åt sina aktieägare. Bolagets innehav är verksamma inom bl.a. bygg- och industribranschen. Traction har sitt huvudkontor i Stockholm.

Storlek: Mid Cap

Innehav (urval): BE Group, Drillcon, Driver group, Duroc, Hifab Group, Nilörngruppen, OEM International, Recco holding, Sigicom

Största ägare: Familjen Stillström

VNVGlobal logo

VNV Global AB

VNV Global, tidigare Vostok New Ventures, är ett svenskt investmentbolag som till största delen investerar i onoterade bolag i tillväxtmarknader och även mogna marknader. Företaget har aktier i bolag som är verksamma inom online marknadsplatser, mobilitet och digital hälsa. VNV Global har sitt huvudsäte i Stockholm.

Storlek: Mid Cap

Innehav (urval): BlaBlaCar, Voi Technology, Property Finder, Gett, OneTwoTrip, Hemnet, El Basharsoft, Grace Health

Största ägare: Fidelity Investments

Havsfrun Investment AB logo

Havsfrun Investment AB

Det svenska investmentbolaget Havsfrun Investment AB börsnoterades 1994 och är i skrivandes stund i en omstruktureringsfas med sina placeringar. I nuläget (okt, 2020) har dem ca 25 % av sitt kapital placerat i aktier och aktiefonder. Affärsidén är att på lång sikt uppnå en stabil avkastning. Huvudkontoret ligger på Strandvägen i Stockholm.

Storlek: Small Cap

Innehav (urval): Aktier, aktiefonder och andra kortsiktiga placeringar

Största ägare: John Tengberg med närstående och Claes Werkell med närstående

Svolder AB logo

Svolder AB

Svolder AB är ett svenskt investmentbolag som grundades år 1993 och affärsidén är att skapa avkastning som ger värde för deras aktieägare samt att vara en långsiktig aktör och ägare. Bolagets huvudsakliga sektor är industrisektorn. Bolaget investerar huvudsakligen i börsnoterade svenska små- och medelstora företag. Svolder AB har sitt huvudkontor i Stockholm.

Storlek: Mid Cap

Innehav (urval): Garo, SAAB, Troax, Beijer Group, Elanders Group, Xano Industri, New Wave Group, Serneke Group

Största ägare: Rolf Lundström

Investmentbolags fonder

Om man inte är ute efter att köpa enskilda investmentbolagsaktier eller lättare vill automatisera ett månadsvis sparande så kan det vara värt att överväga att investera i en aktiefond som i sin tur investerar i investmentbolag.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag

Den enskilt största svenska investmentbolagsfonden är Spiltan Aktiefond Investmentbolag som bland annat har innehav i Investor, Industrivärden, Kinnevik och Lundbergföretagen. Spiltan Investmentbolag investerar endast i svenska investmentbolag och är ett bra alternativ till att spara i en indexfond. Fonden är relativt billig och kostar i nuläget 0,28 % om man köper den hos Avanza.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag utveckling sedan start:

Från det att fonden startades i December år 2012 fram till 5 oktober 2020 hade fonden avkastat ca 399,19 % jämfört med Stockholm 30 GI som avkastat 169, 80% under samma period.

Spiltan Investmentbolag utveckling

Spiltan Globalfond Investmentbolag

Spiltan fonder har också en aktiefond som investerar i utländska investmentbolag. Precis som med Spiltan Investmentbolag är det en passivt förvaltad fond och är ett alternativ till att ha en global indexfond. Genom fonden får du exponering mot ca 30 st investmentbolag runt om i världen. Exempelvis investerar fonden i Warren Buffets välkända Berkshire Hathaway men även i andra utlänska investmentbolag som till exempel det amerikanska Danaher Corp, det kanadensiska Brookfield Asset Management, det brittiska Liberty Global, det japanska Softbank Group Corp och det italienska Exor NV. Fonden är lite dyrare än Spiltan Investmentbolag och har ett pris på 0,58 % hos Avanza.

Spiltan Globalfond Investmentbolag utveckling sedan start:

Fonden har sedan start i oktober 2016 till den 6:e oktober 2020 avkastat 34,30 % jämfört med Dow Jones World Index som har avkastat 39,58 % under samma period.

Spiltan Globalfond Investmentbolag