Lendify omdöme – Läs detta innan du investerar

Lendify Logo

Lendify är ett svenskt företag som är verksamma inom Peer-to-peer-utlåning. Per-to-peer utlåning betyder kort och gott att privatpersoner lånar ut pengar till andra privatpersoner.

Nu har du möjlighet att investera i P2P-utlåning på den svenska kreditmarknaden. Detta gör du genom att låna ut dina pengar via Lendify och sedan få ränta för detta, något som endast bankerna kunde göra tidigare.

Vi på Spargurun.se ska i denna artickel gå igenom vad Lendify är, hur det fungerar, vilka risker som finns och varför det kan vara ett bra komplement till ett sparande på börsen samt ge ett omdöme av Lendifys tjänst.

Denna text innehåller samarbetslänkar till Lendify.

Så fungerar Lendify

Traditionellt sett när man lånar pengar så brukar det vara banken som har kapital att låna ut och som sen tjänar på lånet genom ränta. Lendifys modell är istället att privatpersoner lånar ut pengar till andra privatpersoner genom Lendifys plattform. Detta kallas för Peer-to-peer lån och förkortas som ”P2P”. När du lånar ut dina pengar via Lendifys tjänst så får både du och Lendify en del av ränteintäkterna.

Det enda du som sparare behöver göra är att sätta in dina pengar på ditt Lendify-konto och sedan välja hur du vill placera dina pengar. Du kan placera dessa manuellt genom att själv välja vilka lån du vill ha eller låta Lendify sköta placering och riskspridning av lånen automatiskt åt dig. I övrigt sköter Lendify allt åt dig när det gäller att göra en kreditbedöming på låntagaren, utbetalning till låntagare och utskick av amorteringsbrev osv.

Lendify gränssnitt - översikt
Lendify gränssnitt – översikt

Hur investerar man?

När du satt in pengar hos Lendify så får du välja om du vill investera pengarna manuellt i olika lån eller om du vill att Lendify automatiskt investerar dina pengar och fördelar dina pengar i en korg av lån. Du  väljer du om du vill ha ”Autoinvest Kort” där lånen i genomsnitt har en löptid på cirka 3 år eller om du vill ha ”Autoinvest Lång” där lånen i genomsnitt har en löptid på 4 år. Detta är genomsnittstiden men den maximala löptiden för ett lån för ”Autoinvest Kort” är 5 år och för ”Autoinvest Lång” är det maximalt 15 år. Autoinvest Lång har generellt sett högre ränta än Autoinvest Kort.

Lendify gränssnitt - Återbetalnings översikt
Lendify gränssnitt – Återbetalnings översikt

Genomsnittlig utlåningsränta:

Autoinvest Kort*: 3,95%
Autoinvest Lång*: 5,83%

*Senast uppdaterad 2021-02-01

Om du väljer ett av Autoinvest-alternativen så kan du också välja att automatiskt återinvestera återbetalningarna i nya lån vilket gör att det blir en ränta-på-ränta effekt.

Automatisk riskspridning

Med Autoinvest-alternativet får du också en automatisk riskspridning av dina pengar som fördelas på ett antal olika lån:

  • 10 000 kr fördelas på minst 40 olika lån
  • 50 000 kr fördelas på minst 50 olika lån
  • 100 000 kr fördelas på minst 60 olika lån
  • 1 000 000 kr fördelas på minst 125 olika lån

Detta gör att även om någon utav låntagarna inte skulle betala sitt lån i tid eller att betalningen i värsta fall blir inställd så har du fortfarande en god riskspridning och påverkan blir minimal. Eventuella kreditförluster täcks delvis av Lendifys kreditförlustfond. Mer om den nedandör.

Skärmdump av vår egen fördelning hos Lendify:

Lendify gränssnitt - fördelning av riskklasser
Lendify gränssnitt – fördelning av riskklasser

Kreditförlustfonden

Även om Lendify endast låter kreditvärdiga personer låna pengar händer det ibland att vissa återbetalningar blir försenade av olika anledningar. Om detta händer så har Lendify en kreditförlustfond som täcker upp den nominella  (endast amorteringsdelen och inte räntan) delen av återbetalningen. Viktigt att notera är att kreditförlustfonden endast är tillgänglig om du använder dig utav något av ”Autoinvest” alternativen och inte gäller om du placerar manuellt då det innebär högre risk att placera manuellt.

Hittills har ingen förlorat pengar via autoinvest hos Lendify. Lendify granskar varje månad alla autoinvest-konton och täcker upp för eventuella kreditförluster via kreditförlustfonden.

Risker med Lendify och P2P utlåning

Precis som med andra investeringar är det inte riskfritt att investera med Lendify. Vill man ha ett riskfritt sparande och behöver sina pengar i närtid så är det bättre att lägga sitt sparande på banken. Även om det finns risker för att inte få sina lån återbetalda, speciellt om man investerar i lån manuellt, så är risken fortfarande mindre än på aktiemarknaden där volatiliteten är mycket högre. Vi tycker att Lendify här har gjort ett bra jobb med sin kreditförlustfond som ersätter den nominella delen vid eventuellt uteblivna inbetalningar. Om man vill sänka risken så mycket som möjligt med sitt sparande på Lendify så rekommenderar vi att man väljer något utav Autoinvest-alternativen som automatiskt ger en god riskspridning av lånen utifrån vilket belopp man investerar.

OBS! Något som är viktigt att notera är att om man har investerat i lån och behöver ta ut sitt investerade kapital (inte den likvida delen) från Lendify i förtid (innan lånen är avbetalda) så måste du först sälja av lånen till andra på Lendify via andrahandsmarknaden. Om du har likvider som inte är reserverade eller som är investerade i lån går det självklart att ta ut dessa direkt, sedan tar det ca 1 bankdag att få dessa.

Ingen Insättningsgaranti hos Lendify

Dessvärre omfattas inte Lendify av den statliga insättningsgarantin. Detta betyder att det inte finns någon garanti att få tillbaka dina pengar om Lendify skulle gå i konkurs. Något som är viktigt att veta innan man bestämmer sig för hur stor del av äns sparande man väljer att placera hos Lendify. Lendify har ett avtal med kredithanteringsbolaget Lowell som kommer att ta hand om upprättande av skuldebrev mellan lånegivare och låntagare om det skule bli så att Lendify går i konkurs. Så det finns alltså ett litet skydd i alla fall.

Insättningsgarantin brukar gälla för banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag. Men gäller som sagt inte för Lendify så du som långivare måste ta på dig hela den finansiella risken.

Avkastning

Något som många undrar över är hur hög avkastning man kan förvänta sig vid ett sparande hos Lendify. Enligt Lendifys egna statistik är den genomsnittliga avkastningen för ett Autoinvest Kort-konto i skrivande stund (2020-02-04) 3,95 % och för Autoinvest Lång 5,83 %. Detta flukturerar självklart med tiden beroende på hur hög reporäntan är och andra faktorer såsom hur hög kreditrisken är hos de underliggande lånen. Dem olika lånen hos Lendify är indelade i olika riskklasser och ju högre risk desto högre ränta tar Lendify från låntagaren. Jämfört med ett traditionellt bankkonto där räntan numera är 0 % eller nära 0 % så är avkastningen hos Lendify god enligt oss.

Om man väljer att ta risken och placera manuellt i lån hos Lendify går det att få högre ränta än den genomsnittliga Lendify-räntan då man kan välja att endast investera i lån i de högre riskklasserna. Men det är ingenting vi rekommenderar för nybörjaren eller den som inte har tiden att lägga för manuell placering.

Komplement till sparande på börsen

Att ha en del av sitt sparande hos Lendify kan vara ett gott komplement till ett sparande på börsen. Med Lendify är det väldigt liten risk att gå back och risken är lägre jämfört med svängingarna och risken på börsen. Historiskt har investerare investerat i aktier och obligationer för att fördela risken men då det är så låga räntor nu ger obligationer inte längre så mycket i avkastning som förut. Samma sak gäller ett sparande på ett bankkonto där vissa banker har nollränta och andra i alla fall ger lite ränta. Inget kan dock i nuläget mäta sig med den räntan som du får hos Lendify där vi som sagt har en genomsnittlig ränta på Autoinvest Kort på 3,95 % i skrivande stund. Jämfört med reporäntan på 0,00 % ger en den förväntade avkastningen i Lendify betydligt mer.

Lendify Fördelar ​

Lendify Nackdelar

Omdöme och betyg

4/5

Lendify erbjuder en relativt ny typ av investeringsprodukt och tjänst i Sverige som öppnar upp för privatpersoner att låna ut till andra privatpersoner med hjälp av peer-to-peer-lån. Vi tycker att ett sparande i Lendify är ett bra komplement till ett sparande på börsen där du har mycket mindre svängningar och en mer stabil avkastning. Gränssnittet hos Lendify är enkelt att använda och man kommer snabbt in i hur tjänsten fungerar. Det är också bra att man kan välja om man vill ha en automatisk investering med bra riskspridning och återinvestering eller om man vill ta lite högre risk med manuell placering av lån. Något som är bra att veta och som drar ner betyget en aning är att det är svårt att få en överblick hur snabbt man kan sälja sina lån på andrahandsmarknaden om man skulle vilja ta ut pengarna innan löptiden har gått ut för alla lånen.

Avkastningen i skrivande stund slår bankens ränta med hästlängder och även om det är mer riskfyllt är det en bra möjlighet att kunna få exponering mot den svenska lånemarknaden. Jämfört med konkurrenten Savelend är räntan något lägre vilket drar ner betyget.

Vi gillar Lendify och har själva en del av vårt sparande där. Att sparandet hos Lendify inte täcks upp av insättningsgarantin drar ner betyget, något som Lendify dock delvis har kompenserat med sitt avtal med kredithanteringsbolaget Lowell.  Betyget blir 4 / 5.

Om företaget bakom Lendify

Lendify grundandes 2014 och fokus är att effektivisera den gamla bankens affärsmodell så att den som sparar och lånar pengar får ut mer. Schyssta villkor för alla helt enkelt.

Lendify AB
Org nummer: 556968-1744
Adress: Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm, Sverige
Telefon: 020-20 30 40
E-post: [email protected]
Kundtjänst: Mån: 9-17, Tis-Fre 8-17

Friskrivning

Denna text innehåller samarbetslänkar till Lendify. Skribenten använder själv Lendify vilket syns på skärmdumparna i artickeln. Var och en måste individuellt göra sin egen riskanalys och bestämma sig för om den vill investera via P2P-lån hos Lendify eller inte. Den genomsnittliga och förväntade avkastningen är ingen garanti för din investering och framtida avkastning.